Semra Ertan

HD Video | 16:9 | Colour, B/W | Sound | 7:30 min.| 2013

Semra Ertan was born in Turkey, 1956 and moved to her parents to the federal republic of Germany in 1972. She worked as a construction draftswomen as well as an interpreter and wrote over 350 poems.1982 Semra Ertan burnt herself in Hamburg to give a sign against racism in Germany.

Semra Erten 1956’da Türkiye’de doğdu ve 1972’de Batı Almanya’daki ailesinin yanına taşındı. Çevirmen ve inşaatlarda teknik çizer olarak çalıştı ve 350’den fazla şiir yazdı. Semra Ertan Almanya’daki yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa dikkat çekmek için 1982’de Hamburg’da kendisini yaktı.

Semra Ertan geboren 1956 in der Türkei, zog 1972 zu ihren Eltern in die Bundesrepublik Deutschland. Sie arbeitet als technische Bauzeichnerin und Dolmetscherin und schrieb über 350 Gedichte.1982 verbrannte sich Semra Ertan in Hamburg, um ein Zeichen gegen den Rassismus in Deutschland zu setzen.